Жил.сграда – Мара Гидик, Варна – Собствен инвестиционен проект

mg-1-min3

гр. Варна

Обект: Жил. сграда – гр. Варна, кв. Аспарухово, ул.Мара Гидик

Собствен инвестиционен проект

Етап на обекта: Стартирало строителство