За фирмата

agron_flyer-a6_preview_s-loga-2-min

Компанията е изградена от екип професионалисти с дългогодишен опит и доказан професионализъм, разполага с нужната механизация и строителен инвентар за изпълнението на проектите, вписана е в централния професионален регистър на строителя и е изградилa и внедрилa Интегрирана система на управление (ИСУ), EN ISO 9001:2015, EN ISO:14001:2015, EN ISO:18001:2007.
От създаването си до момента с изграждането на всички наши проекти , неизменимо се стремим да постигнем високи стандарти, добри взаимоотношения с нашите клиенти, както да изградим и уважение като стабилен, надежден и дълготраен партньор.Компанията  е регистрирана в гр. Бургас но извършва своята дейност на територията на Република България.

pizap-com15202598348441

Връзка с нас:

Управител: Апостол Христов
Тел.: +359 87 852 2555
Имейл: office.agrongroup@gmail.com
Адрес: гр.Бургас, бул Ст. Стамболов 80
Адрес: гр.София, ж.к. Дружба 2, ул. Обиколна 5

ApostolHristovapostolhristov3