Собствени Инвестиционни Проекти

 

Компанията проектира и инвестира собствени сгради за жилищно и смесено строителство с цел продажба, като някой от тях са:

 

Обект: гр. София, Район Витоша, ВЕЦ Симеоново, ул.Професор Георги Златарски 51
Жилищна сграда
Етап на обекта: Проектиране

 

Обект: гр. Варна, кв. Трошево, ул.Тихомир 23-25
Жилищна сграда
Етап на обекта: Проектиране

 

Обект: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул.Мара Гидик
Жилищна сграда
Етап на обекта: Стартирало строителство

pizap-com15362318930151-min